Produkter

Vi er totalleverandør av løfteplattformer, trappeheiser og ramper
ML7- Vertikalløftende løfteplattform (1)

CAMA – ML7

Vertikalløftende løfteplatform
EA9- Trappeheis for rett trapp

CAMA – EA9

Vertikalløftende løfteplattform
MOTALA MC 2000- Løfteplattform i sjakt

Motala MC2000

Løftplattform i sjakt
MOTALA MC 2000 KABIN- Løfteplattform med kabin i sjakt

Motala MC2000 med Kabin

Løftplattform i sjakt
STRATEGOS SUPERIOR I- Løfteplattform uten sjakt

MPR Strategos Superior I

Vertikalløftende løfteplattform
STRATEGOS SUPERIOR II- Løfteplattform uten sjakt

MPR Strategos Superior II

Vertikalløftende løfteplattform
KAELA MILLE - Løfteplattform i sjakt 1000kg

Kalea Mille

Løftplattform i sjakt